Sản phẩm nguyên bản. Đây là dòng sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi và là một trong những chất bôi trơn cá nhân silicone phổ biến nhất trên toàn thế giới. Cực kỳ hiệu quả, cung cấp khả năng bôi trơn lâu dài đặc biệt