Để làm sạch đồ chơi tình dục. Sản phẩm không chứa cồn hoặc hương liệu. Làm sạch chuyên sâu nhưng nhẹ nhàng.